Linky liberecké MHD - přehled, historie, místopis | PŘEHLED HOTOVÝCH LINEK | SMYSL PROJEKTU

Autobusová linka 161: FÜGNEROVA - OSTAŠOV - MACHNÍN ČD - NOVINA - KŘIŽANSKÉ SEDLO

FUNKCE LINKY
V letech 1999-2001 platila povinnost označovat linky zajíždějící mimo obec Liberec trojmístnými čísly. Spoje linky 16 pokračující za Hamrštejn tak byly označeny číslem 161. Pro zajímavost uvádím seznam zastávek platný 1. 1. 2000 včetně tehdy platných zastávek na znamení a hranic tarifních pásem.

SEZNAM ZASTÁVEK
 • FÜGNEROVA
 • Nitranská
 • Nádraží ČD
 • Viadukt
 • Františkov škola
 • Františkov sídliště
 • Sved ↑
 • Karlinky
 • Slévárna
 • Kovošrot
 • Ostašov škola
 • OSTAŠOV
 • Karlovská (x)
 • Českolipská (x)
 • KARLOV
 • Machnín statek (x)
 • Machnín (x)
 • MACHNÍN ČD
 • Hamrštejn (HP)
 • Kryštofovo Údolí lom (x)
 • Kryštofovo Údolí (x)
 • Kryštofovo Údolí obchod
 • NOVINA
 • KŘIŽANSKÉ SEDLO

MAPA

Spolupracovali: Boveraclub (historické záznamy), Liberecká podniková (pohled řidiče, korektury), Tomáš Krupička st. (doplnění a korektura místopisných údajů) a další.