Linky liberecké MHD - přehled, historie, místopis | PŘEHLED HOTOVÝCH LINEK | SMYSL PROJEKTU

Autobusová linka 19: FÜGNEROVA - HARCOV STŘELNICE - RUDOLFOV

FUNKCE LINKY
Linka 19 spojuje spolu s linkou 15 centrum s budovami Technické univerzity. Dále slouží částečně studentům jako spojení s kolejemi stejné univerzity. Na svém konci obsluhuje řídce obydlenou oblast horního Starého Harcova. Jeden spoj denně poté pokračuje do Rudolfova k České chalupě, kde se potkává s linkou 18.

SEZNAM ZASTÁVEK
  • FÜGNEROVA
  • Šaldovo náměstí
  • Poliklinika
  • Husova
  • Technická univerzita
  • Březová alej
  • Lesní správa (x)
  • Zahrádky (x)
  • HARCOV STŘELNICE (x)
  • RUDOLFOV

MAPA

Spolupracovali: Boveraclub (historické záznamy), Liberecká podniková (pohled řidiče, korektury), Tomáš Krupička st. (doplnění a korektura místopisných údajů) a další.