Linky liberecké MHD - přehled, historie, místopis | PŘEHLED HOTOVÝCH LINEK | SMYSL PROJEKTU

Autobusová linka 201: RUPRECHTICE sídl. - FÜGNEROVA - PILÍNKOV - ŠIMONOVICE

FUNKCE LINKY
V letech 1999-2001 platila povinnost označovat linky zajíždějící mimo obec Liberec trojmístnými čísly. Spoje linky 20 pokračující do šimonovic tak byly označeny číslem 201. Pro zajímavost uvádím seznam zastávek platný z 1. 1. 2000 včetně tehdy platných zastávek na znamení. Linka 20 tehdy pokračovala až do Ruprechtic sídliště, kde doplňovala linky 14 a 25.

SEZNAM ZASTÁVEK
 • RUPRECHTICE sídl.
 • Hlávkova
 • U Beránka
 • Rychtářská
 • U Jelena
 • Ruprechtická
 • Tržní náměstí
 • Nám. Dr. E. Beneše
 • Šaldovo náměstí
 • FÜGNEROVA
 • Košická
 • Melantrichova
 • Čechova
 • Mostecká
 • Rochlice
 • Likov
 • Garáže ČSAD
 • Doubí U Mlýna
 • Doubí pošta
 • Doubí (x)
 • Minkovice křižovatka
 • PILÍNKOV
 • Minkovice kovárna (x)
 • U Statku (x)
 • Železniční přejezd (x)
 • ŠIMONOVICE

MAPA

Spolupracovali: Boveraclub (historické záznamy), Liberecká podniková (pohled řidiče, korektury), Tomáš Krupička st. (doplnění a korektura místopisných údajů) a další.