Linky liberecké MHD - přehled, historie, místopis | PŘEHLED HOTOVÝCH LINEK | SMYSL PROJEKTU

Autobusová linka 38: FÜGNEROVA - U KREMATORIA

FUNKCE LINKY
Jediným účelem linky 38, která nemá žádné nácestné zastávky, je přiblížit hůře pohyblivé a starší občany libereckému krematoriu. Za tímto účelem mohou využít nabídku malého množství spojů za den. Četnost spojů i časy odjezdů se čas od času mění, ale obvykle se pohybuje kolem 3 spojů za den. Nízký je i počet cestující, který ji využívá, proto jsou některé spoje zajišťovány nízkokapacitním autobusem. Naopak na Dušičky bývá linka posílena.

SEZNAM ZASTÁVEK
  • FÜGNEROVA
  • U KREMATORIA

MAPA

Spolupracovali: Boveraclub (historické záznamy), Liberecká podniková (pohled řidiče, korektury), Tomáš Krupička st. (doplnění a korektura místopisných údajů) a další.